Naujienos

Renkamas naujas podiplominių studijų kursas „įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“Renkamas naujas podiplominių studijų kursas „įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“

2017-11-22

Studijos skirtos supažindinti su KET kryptimis: Įsisąmoninimu pagrįstos kognityvinės terapijos ir Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo principais bei praktinio taikymo galimybėmis. Kurso dalyviai bus supažindinti ir su kitomis įsisąmoninimu grįstos psichologijos pritaikymo sritimis – pedagoginėje psichologijoje ir darbe su vaikais, valgymo sutrikimų gydyme, esant piktnaudžiavimui alkoholiu/cheminėmis medžiagomis, dirbant su organizacijomis ir t.t.

Mokymus organizuoja: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos klinika.
Mokymai skirti visų specialybių gydytojams ir psichologams.
Panašaus pobūdžio mokymai organizuojami ir kitiems specialistams, tačiau jiems mokymai vykdomi Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos patvirtinta tvarka.

Dėstymo trukmė ir forma
Studijų trukmė – 1 metai. Studijas sudaro 10 blokų po dvi mokymų dienas (po 8 ak. val. per dieną). Mokymai vyks savaitgaliais kartą per mėnesį. Bendra mokymų trukmė 160 val.
Mokymai vyks Vilniuje ir Kaune (užsiėmimų skaičius kiekviename mieste priklauso nuo kursantų pasiskirstymo pagal regionus).

Mokymų kaina už visas studijas (160 val.) – 832 eurai. Galima mokėti ir dalimis, t.y. 4 kartus po 208 eurų.
Norintieji dalyvauti studijose kviečiami užpildyti šią anketą https://goo.gl/forms/c3XRkn5QlwcLOmVE2 arba registruotis el.paštu info@psichoterapija.info iki 2018 m. vasario 19 d.

Pirmųjų mokymosi blokų datos:
2018 vasario 24-25 d.
2018 kovo 10-11 d.
2018 balandžio 21-22 d.

Baigusieji kursą gaus LSMU Podiplominių studijų kurso baigimo pažymėjimą. Programa patvirtinta LSMU Medicinos fakulteto taryboje (2015 06 10) bei įregistruota VU ir LSMU Podiplominių studijų sistemoje www.medas.lt (kodas KMU 743, žr. „Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“.)

Norintieji dalyvauti studijose kviečiami užpildyti šią anketą https://goo.gl/forms/c3XRkn5QlwcLOmVE2 arba registruotis el.paštu info@psichoterapija.info ir iki 2018 m. vasario 19 d. pateikti:
1. Laisvos formos prašymą, nurodant savo kontaktinius duomenis, adresuotą LSMU Elgesio medicinos klinikos vadovui, dalyvauti mokymuose „Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“, kursų kodas KMU 743.
2. Įgytos specialybės/kvalifikacijos diplomų kopijas (bakalauro ir/ar magistro diplomų kopijas).

Skenuotus dokumentus siųsti el.paštu info@psichoterapija.info arba registruotu paštu (VŠĮ Neuromedicinos institutas, Tvirtovės alėja 90A, Kaunas, LT-50185).
Mokymų vadovas: LSMU Elgesio medicinos klinikos dėstytojas doc. dr. Julius Neverauskas.
Norinčiuosius gauti papildomos informacijos kviečiame rašyti el.paštu info@psichoterapija.info arba
skambinti tel. 8*616 53444.
Informacija apie visus mūsų mokymus taip pat skelbiama svetainėje www.psichoterapija.info, facebook‘e – https://www.facebook.com/Kognityvinė-elgesio-terapija-84638183723/ , https://www.facebook.com/MindfulnessLT/ , bloge – Mąstyk ir veik.

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

Podiplominės studijos skirtos supažindinti kurso dalyvius su naujomis moksliniais įrodymais grįstomis kognityvinės ir elgesio terapijos kryptimis: Įsisąmoninimu pagrįstos kognityvinės terapijos (angl. Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT) ir Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo (angl. Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR) principais bei praktinio taikymo galimybėmis. Taip pat studijų metu kurso dalyviai bus supažindinti ir su kitomis įsisąmoninimu grįstos psichologijos pritaikymo sritimis – pedagoginėje psichologijoje ir darbe su vaikais, valgymo sutrikimų gydyme, esant piktnaudžiavimui alkoholiu/cheminėmis medžiagomis, dirbant su organizacijomis ir t.t.
Šiuo metu Kognityvinė ir elgesio terapija tapo visuotinai pripažinta ir daugumoje valstybių vyraujančia ir viena iš nedaugelio įrodymais pagrįsta psichoterapijos forma. Jos naujosios metodikos, Įsisąmoninimu (angl. mindfulness) pagrįstos intervencijos yra vieni sparčiausiai pasaulyje populiarėjančių psichologinės pagalbos metodų, priskiriamos naujausios (vadinamosios trečiosios vystymosi bangos) kognityvinės ir elgesio terapijos kryptims. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad įsisąmoninimu pagrįstos intervencijos sėkmingai taikomos ne tik mažinant stresą ir lėtinį skausmą, bet ir pasikartojančios depresijos, nerimo sutrikimų, priklausomybių, valgymo ir asmenybės sutrikimų, netgi psichozių gydymui. Per pastaruosius dešimt metų milžinišku greičiu augo mokslinių publikacijų šia tema skaičius pripažintuose moksliniuose žurnaluose: per 2001 metus jų paskelbta vos 13, per 2007 m. – 85, 2010 m. – 300, o 2014 – 567. Vien iki 2015 metų spalio mėnesio Pubmed duomenų bazėje randama 670 mokslinių publikacijų. Įsisąmoninimu pagrįstos intervencijos klinikinėje praktikoje jau įsitvirtino tokiose šalyse kaip JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, Italija, Skandinavijos valstybės, Kanada, Australija ir kt.
Studijų metu kurso dalyviai gaus visą svarbiausią teorinę medžiagą apie įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos principus, taikymo galimybes, efektyvumą ir naujausių tyrimų duomenis. Taip pat bus praktiškai mokoma svarbiausių įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijų, bei bus praktiškai nagrinėjami šių intervencijų taikymo įvairių sutrikimų atvejais aspektai.

Studijuodami šiame kurse jūs:

 • Sužinosite, kas yra įsisąmoninimu (mindfulness) grįsti terapijos metodai ir kaip jie veikia.
 • Susipažinsite su moksliniais įrodymais, pagrindžiančiais šių metodų efektyvumą.
 • Įgysite žinių ir praktinių įgūdžių, kaip įsisąmoninimu grįstos intervencijos gali būti taikomos:
  • medicinoje (gydant nerimo ir depresijos sutrikimus, piktnaudžiavimus ir priklausomybes, asmenybės sutrikimus ir somatines ligas),
  • psichologijoje (didinant atsparumą stresui ir išvengiant jo pasekmių, gerinant prisitaikymą prie sudėtingų psichologinių ir socialinių situacijų bei sprendžiant problemas ir tvarkantis su iššūkiais, taip pat didinant kūrybingumą),
  • organizacijose (didinant darbo našumą, kokybę, pasitenkinimą darbe),
  • pedagoginės psichologijos veikloje (didinant mokymo ir mokymosi efektyvumą).
 • Praktiškai išmoksite technikų, sudarančių įsisąmoninimo (mindfulness) metodo pagrindus.
 • Gausite praktines rekomendacijas, patarimus ir atsakymus į iškilusius klausimus.


Tai yra universitetinis kursas, suteikiantis išsamias teorines žinias ir praktinius įgūdžius, tačiau nesuteikiantis formalios instruktoriaus kvalifikacijos.
Baigusieji šias studijas galės specialia tvarka tapti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos (www.mindfulness.lt) patvirtintais Įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo (Mindfulnes based stress reduction, MBSR) ir Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos (Mindfulness based cognitive therapy, MBCT) mokytojais-instruktoriais. Baigusiems universitetines studijas siekiant tapti MBSR/MBCT mokytojais-instruktoriais reikės:

a. ne trumpiau nei 1 metus laiko būti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos nariu (juo galima tapti jau dabar);
b. papildomai baigti 8 dienų mokymus (2 blokai po 3 dienas ir vienas 2 dienų blokas);
c. pademonstruoti praktinius įgūdžius pravedant grupinius užsiėmimus ir apibendrinant savo praktinę patirtį raštu;
d. savo žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje.

Norinčiuosius tapti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos nariais kviečiame rašyti el.paštu info@psichoterapija.info arba skambinti tel. 8*616 53 444 (Gailutė Siucilienė) ir pateikti prašymą Asociacijos valdybai. Stojimo į asociaciją mokestis – 19 eurų, metinis mokestis – 19 eurų.